2016-11-24

Partnersamverkans rapport i Trafikutskottet

Partnersamverkans idéstudie kring styrmedel för att öka det kollektiva resandet presenterades när Riksdagens trafikutskott bjöd in till öppen utfrågning om ”ett ökat kollektivt resande för framtiden”.

Tio representanter från branschen fick åtta minuter var att berätta om branschens utmaningar och möjligheter utifrån sina olika perspektiv. Karin Brundell-Freij från WSP presenterade studien som togs fram inför Almedalen i juli. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.

Läs mer om studien här