Program och kravbilaga Trygghet och säkerhet klart

Efter drygt ett års arbete presenteras nu det antagna programmet med tillhörande kravbilaga för trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. Kravbilagan blir en del i den branschgemensamma Avtalsprocessen.

Arbetet med att ta fram program och kravbilaga har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter för både beställare och entreprenörer. Projektgruppen har letts av Göran Forssén, VD Svenska Bussbranschens Riksförbund.

- I och med detta innehåller Avtalsprocessen nu de mest efterfrågade dokumenten i en upphandling av kollektivtrafik. Genom att ta fram gemensamma krav även för Trygghet och säkerhet kan vi nu erbjuda allas våra medlemmar ett bra stöd i upphandlingsarbetet, säger Anna Grönlund SKL och ordförande i Styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.

Program Trygghet och säkerhet

Kravbilaga Trygghet och säkerhet