2020-06-10

Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och mars

I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.

Denna sänkning av avgiften är beslutad att gälla från mars till och med juni, dvs 4 månader initialt. Det är inte otänkbart att nedsättningen förlängs ytterligare flera månader. Sänkningen av avgiften får genomslag i AKI. För mars månad har utfallet blivit -3,5% jämfört med föregående år. Om man rensar för denna nedsättning så är utfallet +2,0%. Det innebär att den isolerade effekten av nedsättningen är -5,5%.

De företag som bedriver kollektivtrafik, t ex linjetrafik, skolskjuts eller serviceresor i Sverige är i många fall stora företag med flera hundra anställda. För dessa företag är sänkningen i procent försumbar, eftersom endast en mycket liten andel undantas.

Indexrådets rekommendation är att använda ett AKI där denna reduktion av arbetsgivaravgiften är rensad.

För att göra rätt justering även för mindre företag (upp till 400 anställda) så kan man utgå från den rensade AKI-serien, men minska med följande formel:

För företag med färre än 30 anställda så minskar man den rensade AKI förändringen med 13,82%. För mars så skulle ett företag med 25 anställda få ett AKI-värde på 2,0%-13,82%=-11,82%.

Ta del av de nya rekommendationerna

Läs mer om Indexrådet och kontaktuppgifter.