Välkommen ombord igen – nu nystartar vi kollektivtrafiken!

När restriktionerna är över är det dags för en nystart. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen påbörjas ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i Sverige.

Just nu finns en unik möjlighet att nystarta kollektivtrafiken. När fler börjar åka till jobb, skola och fritidsaktiviteter blir det extra tydligt hur mycket kollektivtrafiken behövs för att underlätta vardagen och bidra med nytta i samhället. Kollektivtrafiken bidrar inte bara till att lösa den akuta klimatkrisen utan även till att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill.

 

 

Nystart av kollektivtrafiken i Sverige är ett initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen och knyter an till branschens tidigare arbete med fördubblingsprojekt i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt var på god väg att uppnås innan pandemin slog till. Nu är det dags att ta nästa steg med nya mål. 

Tillsammans ska branschen ta fram: 

  • En vision och nya mål för att utveckla kollektivtrafiken framåt
  • En programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till de uppsatta målen.
  • En aktivitetslista med gemensamma åtaganden och goda exempel
  • Kommunikationsmaterial för spridning av fakta om branschen

 

Arbetet startar i oktober 2021 och organisationerna kommer löpande att publicera projektets utveckling. 

Resultat kommer att presenteras under Persontrafikmässan 25-27 oktober 2022. 

Tillsammans når vi längre!

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle den 11 oktober


För mer information, kontakta

Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
Pierre Sandberg, Tågföretagen