2020-11-16

Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar indexrådet att LCI- index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt.

Det innebär att man beroende på trafikföretagens storlek behöver hantera LCI-indexet på olika sätt. 

SCB publicerar ett alternativt indexvärde för även för LCI där effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är borttagen. Detta justerade indexvärde är grunden för den hantering som beskrivs i rekommendationen kring AKI.

Justerat indexvärde för LCI-index hittar du här.