2020-02-26

Indexrådets rekommendationer allt mer populära

Kollektivtrafikens indexråd har haft sitt första möte för i år. Indexrådet har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.

 - Vi ser att Indexrådets rekommendationer uppskattas och används av många av landets RKM och numer allt fler kommuner. Även om det är svårare att nå fram snabbt till alla kommunala upphandlare så är det en styrka att kunna peka på att det är just branschgemensamma rekommendationer, säger Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, sekreterare i Indexrådet.

Bland de senaste rekommendationerna rådet tagit fram är hur man hanterar index vid upphandling där elbussar utgör delar av kommande trafik. Indexrådet är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Indexrådet

På bilden, från vänster: Peter Svahn, Trafikförv. Region Stockholm; Tommy Laestander, Länstrafiken Västerbotten; Christine Leppänen, Jönköpings Länstrafik (ordförande i indexrådet); Jonas Kjernald, Västtrafik; Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag (sekreterare i indexrådet); Eric Hammarberg, Keolis; Christian Plyhm, Connect Bus; Erik Isacsson, Skånetrafiken; Linus Nerman, Arriva; Jan-Eric Wingren, Nobina  som i och med detta möte avslutar sitt arbete i indexrådet efter 8 år, stort tack!!) samt Thomas Samuelsson, Nobina.

Läs mer om Indexrådet