2020-06-01

Ny indexrekommendation för skolskjutsupphandlingar

Effekterna av Covid-19 kommer troligen medföra stora avvikelser på indexvärden under april och maj 2020. Om dessa månader används som basmånad i skolskjutsupphandlingar kan det medföra en stor osäkerhet och förhöjd risk för såväl kommunerna som bussföretagen. För att undvika detta problem föreslår nu Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.

Ett exempel:
En skolskjutsupphandling genomförs med trafikstart augusti 2021. Kommunen har valt april 2020 som basmånad med första indexreglering i samband med trafikstart med april 2021 som avräkningstidpunkt. När indexregleringen genomförs visar det sig att LCI har stigit 7% (april 2021 jämfört med april 2020). Bussförarlönerna har under samma period ökat med 2%. Detta innebär att ersättningen till bussföretaget blir avsevärt högre än verkligt behov.

För att undvika detta problem föreslår Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.
• Använd kvartal 4/2019 för LCI (som publiceras kvartalsvis), vilket är det senast publicerade indexet som ej påverkas av Covid-19.
• Övriga index (som publiceras månadsvis), använd någon av månaderna i kvartal 4/2019 som basmånad.

Ta del av rekommendationen här

Läs mer om Indexrådet