2020-09-21

Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte.

Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index.

För vidare information, ta kontakt med representanter för Indexrådet.