2021-01-28

Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet.

Jonas är bitr. ekonomidirektör på Västtrafik och tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

Kontakt: 
Jonas Kjernald