2021-02-16

Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen.

Efter kontakt med regeringskansliet om motivet för olika procentsatser i beräkningen av stödet har vi fått följande information:

"De gränser som gäller för att fastställa ”normalnivå” är baserade på faktiskt inrapporterade sjuklönekostnader av företag i de olika klasserna. Som framgår av regelverket så finns det alltså skillnader i hur stor sjuklönekostnaden är i relation till lönekostnaden beroende på hur stora företagen är." 

Indexrådets rekommendation är därför att det publicerade AKI-indexet skall användas oavsett storlek på trafikföretaget.