2021-10-06

Rekommendation gällande elindex

Sverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för vart elområde.

Då priser och prisutveckling skiljer sig åt rekommenderar Indexrådet att man vid nya avtal väljer elindex för det aktuella elområdet där trafiken ska ske.