2022-03-28

Elpriser per elområde

Sverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för varje elområde. Då priser och prisutveckling sedan 2020 i olika grad skiljer sig åt mellan olika elområden rekommenderar Indexrådet att man vid nya avtal väljer elindex för det aktuella elområdet där trafiken ska utföras.

Även i befintliga avtal där man idag använder de generella elindexet påverkas man av de skillnader som finns mellan olika elområden. Indexrådet rekommenderar därför att man utifrån de lokala förutsättningarna som gäller i respektive avtal tittar på möjligheten att på samma sätt gå över till att använda index för det el-område som gäller där trafiken utförs.