2024-04-03

Informationsträffar med Indexrådet

Indexrådet hälsar alla som jobbar med upphandling av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts inom kommunal verksamhet varmt välkomna till en förmiddag med information om hur ni kan utveckla användandet av index i avtal. 7/6 är vi på Hotell Statt i Hässleholm och den 24/5 på Hotell Högland i Nässjö.

De senaste åren har vi sett dramatiska förändringar i omvärlden. Höjda bränslepriser, höjda räntor och en snabbt föränderlig omvärld även i många andra aspekter har gjort att kostnadsutvecklingen i många avtal dragit iväg.

Vi ser tydligt att de avtal i vilka man jobbat med indexering av olika kostnader har haft en betydligt stabilare utveckling vilket lett till trygghet både för beställare och utförare. Dock är det fortfarande många avtal där den här parametern missas eller glöms bort.

Det branschgemensamma Indexrådet ser därför ett behov av att komma ut till er i landet för att berätta om hur man kan jobba med det här på ett bättre sätt.

Träffen inleds med fika klockan nio och fortsätter därefter med information under förmiddagen och avslutar med gemensam lunch. Eventet är gratis och vi bjuder på fika och lunch.

Läs mer om programmet och boka din plats här:

Indexrådet är en partsammansatt grupp med representation från buss-, taxi- och kollektivtrafikbranscherna och har till uppgift att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet identifierar och analyserar de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och hur de påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i kollektivtrafiken.

För frågor om Indexrådet går det bra att kontakta Jonas Kjernald, ordförande. För frågor om själva eventet finns Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik, tillgänglig.