2024-02-06

Ny indexkorg för serviceresor

Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för indexkorg för serviceresor. Rekommendationerna ersätter det tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar.

Indexrådet har tagit fram två dokument, en övergångsrekommendation för befintliga avtal och en helt ny rekommendation vid nya upphandlingar. Rekommendationerna gäller avtal för serviceresor, till exempel färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik och skolskjuts (ej bussavtal). 

Bakgrunden till de nya rekommendation är att SCB beslöt att avveckla produktionen av taxiindex. Detta i kombination med att det behövdes en ny form av indexhantering som bättre kunde återspegla kostnadsutvecklingen i avtalen gjorde att branschen tillsammans arbetade fram dessa dokument.

- I den nya rekommendationen kan de anbudsgivande företagen bestämma en egen viktning av komponenter inom det rekommenderade viktspannet. Det återspeglar trafikföretagets förutsättningar i en kostnadsutveckling och gör så att avtalet återspeglar kostnadsutvecklingen för respektive avtal på ett bättre sätt, säger Jonas Kjernald, ordförande i Indexrådet.

I den nya korgen är drivmedelkomponenterna uppdelade på samma sätt som för buss och spårtrafik. Indexkorgen innehåller fem komponenter: personal, bränsle, nyfordonsanskaffning, allmänt samt fordon och finansiering.

- Fördelen med den nya indexkorgen är att det blir avtalsneutralt och tar hänsyn till kostnadssammansättning på ett helt annat sätt. Det blir positivt både för trafikföretaget och den upphandlande organisationen och skapar en avtalsneutralitet i affären, säger Jonas Kjernald.

I Indexrådet  inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik ingår representanter från Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag. 

Ta del av rekommendationerna här
Indexrådet allmänna grunder indexkorg för Serviceresor 
Rekommendation för övergång från Taxiindex till indexkorg för Serviceresor 
Alla dokumenten samlade

Kontaktpersoner
Jonas Kjernald – Indexrådet
Jonas Johansson – Svensk Kollektivtrafik
Lars Annerberg – Sveriges Bussföretag
Pierre Cederberg – Svenska Taxiförbundet


TIPS: Välkomna till våra branschgemensamma webbinarier om index serviceresor

Indexrådet samt representanter från arbetsgruppen presenterar rekommendationerna och ges möjlighet till frågor.

Anmälan kan göras via länkarna nedan:
Onsdagen den 21 feb 2024 kl. 14:00-16:00
Indexrådets webbinarium - Indexkorg för Serviceresor

Tisdagen den 5 mar 2024 kl. 09:00-11:00
Indexrådets webbinarium - Indexkorg för Serviceresor