Gemensamma bytespunkter på neutrala villkor

I kollektivtrafiklagen läggs stor vikt vid att kollektivtrafikföretag ska kunna få tillgång till infrastruktur såsom hållplatser och bytespunkter på neutrala och icke diskriminerande villkor.

Syftet är att öka framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafiken. Därför har Partnersamverkan tagit fram principer för bytespunkter och hållplatser, gemensamma system och depåer som används av fler än en operatör.