Gemensamma bytespunkter på neutrala villkor

I kollektivtrafiklagen 2012 lades stor vikt vid att kollektivtrafikföretag ska kunna få tillgång till infrastruktur såsom hållplatser och bytespunkter på neutrala och icke diskriminerande villkor.

Syftet var att öka framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafiken. Därför tog Partnersamverkan fram en vägledning med principer för bytespunkter och hållplatser, gemensamma system och depåer som används av fler än en operatör.