En vägledning för stöd i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet

Syftet med Partnersamverkans vägledning från 2015 är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och fungera som ett verktyg i arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram i enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Vägledningen innehåller förslag till struktur, huvudsakligt innehåll och arbetsprocess med utgångspunkt i regeringens proposition.

Vägledningen är tänkt att ge inspiration och stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt fungera som ett verktyg i det viktiga arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.

Relaterade dokument