Handlingar modellavtal 2013

Här finns handlingar för modellavtal som togs fram 2013 av Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Från och med mars 2023 gäller en uppdaterad version, som finns här.l

 

Handlingar som ska ingå i ett trafikavtal för att få ett komplett avtal

• Avtal: H1 eller H2
• Allmänna villkor: H3, H4 eller H5
• Trafikbeskrivning: H6, H7, H8, H9, H10, H11 eller H12
• Prisbilaga: H13, H14, H15, H16, H17 eller H18
• Samverkansavtal: H19

Exempel
Här följer två exempel på hur du som beställare pusslar ihop handlingar för att få ett avtal som motsvarar kraven för den trafik du vill handla upp.

Handlingar för Trafikavtal avseende spårtrafik resandeincitament:
H1, H4, H10, H17 och H19 samt tillämpliga avtalsbilagor.

Handlingar för Trafikavtal avseende anropsstyrd trafik:
H2, H5, H12 och H19 samt tillämpliga avtalsbilagor såsom Indexrådets rekommendationer, Trygghet/Säkerhet och Specialfordon alternativt Buss 2014.