Handlingar modellavtal 2016

Handlingar som ska ingå i ett trafikavtal för att få ett komplett avtal 

• Avtal: H1 eller H2
• Allmänna villkor: H3, H4 eller H5 (uppdaterade 2020)
• Trafikbeskrivning: H6, H7, H8, H9, H10, H11 eller H12
• Prisbilaga: H13, H14, H15, H16, H17, H18 eller H19
• Affärsutvecklingssavtal H20

samt avtalsbilagorna Bus Nordic, Indexrådets rekommendationer, Trygghet/Säkerhet och Miljökrav. Handlingarna finns även i wordformat och kan beställas här.

Notera:
Från och med 
mars 2023 gäller en uppdaterad version av handlingarna, som finns här.

Exempel
Här följer två exempel på hur du som beställare pusslar ihop handlingar för att få ett avtal som motsvarar kraven för den trafik du vill handla upp.

Handlingar för Resandeincitamentsavtal avseende spårtrafik:
H1, H4, H10, H17 och H20 samt avtalsbilagor.

Handlingar för Trafikavtal avseende anropsstyrd trafik:
H2, H5, H12, H19 och H20 samt tillämpliga avtalsbilagor.