Sammanfattande steg

För att lyckas definiera vilka mervärden som är tänkta att omvandlas till kvalitetskriterier är det nödvändigt att på förhand definiera målen för trafikuppdraget. Aspekterna i detta förberedande arbete kan vara både i stort och smått – alltifrån kostnadsaspekter, hållbarhet, högre punktlighet till innovationslösningar eller en effektiv lokal marknadsföring. I detta arbete behövs även beslut tas om vilka delar som ska kravställas, och/eller utformas som kontraktsvillkor. Man behöver även överväga vilka utmaningar som finns kopplade till uppdraget, både de som redan är kända och sådana som kan uppstå samt utmaningar som mot bakgrund av samhällsutvecklingen och ny miljöteknik kan komma att uppstå. Genom att noggrant överväga dessa aspekter blir det enklare att definiera mål och behov, och därigenom både utforma kvalitetskriterier och skilja på sådana aspekter som istället behöver kravställas och sådana mål som inte bör eller ska prioriteras av olika anledningar. 

 

Bilden ovan illustrerar steg i hur mål definieras för att sedan omvandlas in i upphandlingens olika faser.