Val av upphandlingsförfarande

I god tid innan annonsering behöver val av upphandlingsförfarande väljas, bl.a. eftersom förfarandena kräver olika minimitider i förhållande till annonsering och har olika fördelar. Det mest vanliga upphandlingsförfarandet inom kollektivtrafik är förhandlat förfarande, även om en förhandling inte sker alla gånger.

Här kan du läsa mer om de olika förfarandena.

Vill du veta mer om vilka minimitider som gäller för annonseringen?