Exempelsamling

Här finns exempel på hur olika kvalificeringskrav kan utformas (både krav och bevis). Syftet är att illustrera hur man kan börja utforma krav och bevis i dessa delar, som självklart behöver anpassas givet upphandlingen och kanske innehålla helt andra parametrar.